Türkiye Sessiz Devrim Yaptı! Dengeler Değişiyor

“Milli Enerji ve Maden Politikası”nı devreye sokan Türkiye âdeta sessiz bir devrim yaptı ve dengeleri değiştirdi. Bulgaristan’dan elektrik ithal eden Türkiye ardı ardına attığı adımlarla bugün hem kendine yetecek hem de dışarıya satacak kadar elektriği üretebilir hâle geldi.

Bu süreçte yerli kaynakları kullanmaya başlayan Türkiye, aynı zamanda jeopolitik konumunun özelliklerini kullanarak dünya enerji ticareti ve geçiş hatlarının merkezi olma yönünde de emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.

Yerli kaynakları kullanmak konusunda kararlığın ortaya konması sonrası Türkiye HES, yerli kömür ve nükleer santral adımlarının yanında yenilenebilir enerji konusunda da dünyaya parmak ısırtan adımları bir bir hayata geçirdi. Öte yandan doğalgaz ve petrol bulma konusunda da kararlılığı elden bırakmayan Türkiye bunun meyvelerini de toplamaya başladı.

Rüzgâr Enerjisi

Türkiye’de işletmede olan lisanslı rüzgâr enerji santrallarının kurulu gücü 2010 yılında 1.328 MW iken, 2018 yılsonu itibariyle artarak 6.948 MW’a yükseldi. Bu alanda Türkiye’nin toplam potansiyeli 83.000 MW…

Güneş Enerjisi

2014 yılında Türkiye’de güneş enerjisi ile elektrik üretimi sadece 40 MW seviyelerindeydi. 2018 yılı sonunda ise bu rakam 5000 MW seviyelerine geldi. 2018 yılında lisanslı güç üretimi ise 394 MW artış gösterdi.

Jeotermalde Türkiye İlk 5 ülke içerisinde 2004 yılından itibaren jeotermal enerji arama çalışmalarına hız veren Türkiye, sondajlı jeotermal enerji aramaları 2.000 m seviyelerinden 28.000m. seviyelerine taşıdı. Bununla beraber 2018 Haziran ayı sonu itibarıyla jeotermal kaynaklı kurulu gücü 1.144 MW seviyelerine yükseldi. Dünyada jeotermal enerji kurulu güç verilerine göre 14,1 GWe düzeyinde. Jeotermal enerjiden elektrik üretiminde ilk beş ülke; ABD, Filipinler, Endonezya, Türkiye ve Yeni Zelanda şeklindedir.

Türkiye’nin yenilenebilir enerji potansiyeli içinde en önemli yeri tutan kritik öneme sahip hidroelektrik kaynakları; yakıt gerekliliği duymaması, çevreye uyumlu ve yüksek verimliliği ile büyük öneme sahip. Türkiye 2017 yılında hidroelektrik kaynaklı 58,2 milyar kWh elektrik üretimi gerçekleştirdi.

Nükleer Enerji

Türkiye yıllardır hayalini kurduğu Nükleer enerjiye kavuşuyor. Halihazırda 3 ayrı nükleer santral projesi için düğmeye basmış durumda. 4’er reaktör ve toplam 9.280 megavat kurulu güce sahip Akkuyu ve Sinop’a inşa edilecek nükleer santrallerde önemli mesafe alındı. Üçüncü santralin, Trakya bölgesinde kurulabileceği belirtiliyor.

Doğalgaz Bulundu

Arama faaliyetlerine hızla devam eden Türkiye Silivri’de iki sahada 3 milyar metreküplük rezerv keşfetti. Bu miktar 300 bin konutun 10 yıllık doğalgaz tüketimini karşılayabiliyor. Öte yandan arz-talep dengesizliklerini ortadan kaldırmak için depolama kapasitesine büyük yatırımlar yapan Türkiye Silivri, Kuzey Marmara ve Değirmenköy Doğal Gaz Depolama Tesisinin toplam depolama kapasitesinin 4,6 milyar Sm³’e çıkardı. Ek olarak Tuz Gölü Doğalgaz Depolama tesisi de hayata geçti ve bu merkezde yeni yatırımlarla beraber depolama kapasitesi 5.4 milyar metreküpe çıkacak.

60 Kat Fazlası Var

Enerji uzmanlarına göre de Trakya’da asıl müjde kaya gazından gelecek. Söz konusu alanda TPAO’nun keşfettiği 3 milyar metreküplük doğalgazın yaklaşık 60 kat fazlası kaya gazı mevcut.

Petrol ve Doğalgaz Arama Faaliyetleri

Petrol ve gaz arama faaliyetlerine hız veren Türkiye, sismik araştırma ve sondaj gemilerini devreye sokarak hem Akdeniz hem de Karadeniz’i karış karış tarıyor. Karadeniz’de Barbaros Sismik Araştırma Gemisi’nin yaptığı çalışmalarda Batı Karadeniz’de zengin rezerve sahip doğal gaz yatakları tespit edildi. Sondaj, Bulgaristan ile Romanya deniz sınırlarının Türk deniz sınırları ile kesiştiği noktada Tuna Bloğu’nda yapılacak. Karadeniz’de sondajın, Deepsea Metro I ile yapılması plânlanıyor. Öte yandan Güneydoğu’da güvenlik gerekçesiyle arama yapılamayan yerlerde de arama ve sondaj çalışmaları başladı.

TANAP Hayata Geçti

Azerbaycan gazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyacak TANAP faaliyete geçti. TANAP’tan 2018’de 16 milyar metreküp doğalgaz gönderilmesi plânlanıyor. Bu miktarın 6 milyar metreküpü Türkiye’ye, 10 milyar metreküpü de TANAP vasıtasıyla Avrupa’ya sevk edilecek. Söz konusu boru hattı Yunanistan’ın kuzeyi, Arnavutluk ve Adriyatik Denizi’nden geçerek doğalgazı İtalya’ya ulaştıracak.

Türk Akımı Deniz Bölümü Tamamlandı

Türk Akımı, Rusya ile Türkiye arasında son dönemde masada yer alan en önemli doğalgaz projelerinin başında geliyor. Doğalgaz hattı, Rus gazını Karadeniz’in altından geçerek Türkiye topraklarına ve buradan da Yunanistan üzerinden Avrupa’ya taşımayı öngörüyor. Türk Akımının deniz bölümü tamamlandı ve projenin 2019’da tamamlanarak gaz akışının başlaması bekleniyor.

Her biri 15 milyar 750 milyon metreküp kapasiteli 4 hattan oluşacak Türk Akımının 910 kilometresi Karadeniz’in altından geçecek. Trakya’dan Türkiye topraklarına girecek hattın kara bölümündeki uzunluğu da 260 kilometre olacak.

Şırnak Doğalgaz Boru Hattı

Türkiye, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nden almayı planladığı doğalgaz için de somut adımlar atmaya başladı. Bu kapsamda Nisan’da Kuzey Irak sınırından Mardin’e uzanması planlanan 185 kilometrelik Şırnak Doğalgaz Boru Hattının ihalesi yapıldı.

Kuzey Irak’tan boru hattı vasıtasıyla getirilmesi plânlanan doğalgazın Türkiye’ye ve buradan Avrupa’ya gönderilmesi seçenekler arasında yer alıyor. Bölgede 5 trilyon metreküplük doğalgaz rezervi bulunduğu ve bu miktarın Türkiye’nin yaklaşık 50 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılayabileceği ifade ediliyor. (Kaynak İnternet)

 

Sait Çamlıca

Eğitimci-Yazar

Kaynak Kitap

Teknoloji Kuşatmasında Geleceğimiz

Online Sipariş:
Bu yazının alıntılandığı kitabı aşağıdaki sitelerden satın alabilirsiniz.