Duasız Bırakmayın Çocuklarınızı

 

Çocuk eğitimi ile ilgili yüzlerce hatta binlerce kitap bile okusanız, evlatlarınızı asla duasız bırakmayın. Dua, Allah’tan yardım istemektir. Dua, acizliğini itiraf etmektir. Dua, en yüce makama yardım dilekçesi yazmaktır. O yardım etmezse sinek bile kanat çırpamaz.

İnternette çok güzel bir dua dolanıyor. Okuyunca çok beğendim, etkilendim. Duayı yazanın kim olduğunu bilme-diğimden adını yazamadım. Bu ve benzeri dualardan kalkanlar yapıp evlatlarınızı koruyun. Manevî kalkanlarla korunmayanları, maddî kalkanlar koruyamaz.

Ey Rabbim!

Rabbimiz!

İbrahim’e İsmail’i, Zekeriya’ya Yahya’yı, Meryem’e İsa’yı müjdelediğin gibi bizlere de göz aydınlığı ve şükür vesilesi olacak evlatlar müjdele!

Evlatları, ana-babaları için salih birer amel, sâlih birer kul kıl.

Onlara hakkı, güzelliği, salâtı emretmemiz için bizlere güç, ihlâs ve imkân ver!

Onları yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem azabından muhafaza eyle!

Muhabbeti gönüllerine yerleştir. Rahmet ve bereket indir.

Aklı müstâkim kalbi mutmain kıl. Sekinet ve selamet ver.

İlim ve hikmet ver. Hilm ve takva ver. Feraset ve ihlas ver.

Şüphesiz senin gücün her şeye yeter Rabbim!

Ey terbiye edip gözetenim! Ey eğitip öğretenim!

Ey Mürebbim!

Evlatlarımıza olan sevgi ve bağlılık bizi senin zikrinden alıkoymasın.

Hz. Nuh ve Hz. Yakup gibi evlat ile Hz.  İbrahim gibi baba ile sınanmaktan sana sığınıyoruz Rabbim!

Bizi Hz. Lokman gibi hikmetle uyaran; onları İsa gibi müjdeleyen ve doğrulayan kıl.

Rabbim!

Rabbimiz!

Ya Hanne gibi ciğerparesini “kovulmuş şeytandan sana sığınarak” hür olarak yoluna adayan ya Zekeriya’yı bahçıvan kılarak bir çiçek gibi yetiştirdiğin Meryem gibi adanan ya da İsa gibi hakkı doğrulayan bir kelime kıl!

İbrahim’i ciğerparesiyle imtihan ettiğin gibi imtihan edeceksen; bizlere İbrahim’in teslimiyetini, evlatlarımıza İsmail’in sadakatini ve sabrını ver!

Bizlere kurban etmek için katından koçlar müjdele!

Ey Rab!

Ey Rabbim!

Rabbimiz!

Anladım ki Hz. Lokman gibi “Ey oğulcuğum!” diye seslenen dillere hasret bırakırmış meğer “Ey babacığım!” diyen İbrahimî seslenişler.

Yetimlik ve öksüzlük yalnızca anne-babanın yokluğundan ibaret değilmiş anladım.

Analı-babalı ne çok yetim varmış Rabbim! Sen ki yetim bulup barındıran Rahimsin!

Sen ki, kalpleri kudret elinde tutan Kadirsin! Sen ki, kalpleri evirip çeviren Mukallibsin! Yetimlerimizin vekili sen ol!

Kimsesizliğimizi “Veliyy” oluşunla sona erdir Ey Mevla!

Kur’an’ınla inşa et! Kur’an’ınla teselli et! Kur’an’ınla yol göster! Ellerimizden tut!

Kimi mala, kimi evlada, kimi dünyaya, kimi nefsine, kimi hevesine; herkes bir şeye kurban olurmuş öğrendim!

Bizi sana kurban et Rabbim! Bizi de sana kurban et Rabbim!

Bizi ancak sana kurban et Rabbim!

Duayı kaleme alanın yüreğine sağlık!

Hem kendinizi hem evlatlarınızı duasız bırakmayın.

 

Sait Çamlıca

Eğitimci – Yazar

Kaynak Kitap

Allah Çocuk Yakmaz

Online Sipariş:
Bu yazının alıntılandığı kitabı aşağıdaki sitelerden satın alabilirsiniz.