Anlam Arayışı mı Adalet Beklentisi mi?

Gençlik üzerine daha çok kitaplar yazılmaya başlandı son yıllarda. Kimisi “Z Kuşağı nereye gidiyor?” sorusuna cevap ararken, bazıları da “Dindar gençlik nereye gidiyor?” sorusuna cevap aramak için yazıyor veya konuşuyor. Bu konularda kalem oynatan, konferanslar veren biri olarak peşinen söyleyeyim ki, gençler aleyhinde yazan ve konuşanların çoğu, gençliği tanımadıkları gibi dünyanın gidişatından da haberleri yok.

Gençlerin anlam arayışında olduğu konusunda kalem oynatan veya fikir beyan edenler, gençlerin dinden uzaklaştığını ve arayış içerisinde olduklarını söylüyorlar. Geleneksel din dilinin gençlerin anlam arayışını tatmin etmediğini yazanlar, bu geleneksel din dilinden ne kast etiklerini açıkça yazmaya bile korkuyorlar maalesef. Cemaat ve tarikatlar başta olmak üzere ehli sünnet merkezli ezberlerin gençleri tatmin etmediğinin farkındalar ancak bunu açıkça dillendirmeye cesaret edemiyorlar. Bu korkaklığı gören ve anlayan gençler anlam arayışına devam ediyorlar!

En Büyük Anlam Adalettir  

Dinin varlık sebebi bireyde Tevhid’i toplumda Adalet’i sağlamaktır. Allah’tan başkasına boyun eğmemeyi ve toplumda adaletin egemen olması için çalışmayı bilen bireyler yetiştirmektir İslam dininin ana amacı. Başka bir ifadeyle kula kulluk etmeyin, kul hakkı yemeyin diye özetlenebilir.

Yaşadıkları Müslüman toplumda adalet kavramının sadece sözde kaldığını gören gençlerin, anlam arayışı biter mi? Gençler dinden ve dindardan uzaklaşıyorsalar bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi de haksızlıklar ve adaletsizlikler karşısında kırılmış ve küsmüş olmalarıdır.

“Sen bize hep Hz. Ömer’in adaletinden bahsediyorsun ama biz senin adil davrandığını hiç görmedik!” diyen lise öğrencisinin hikayesini hiç unutmadım. Sözde adaletten bahsedip eylemde adaletten uzak kalan bir öğretmen öğrencisine bir şey veremez.

Ekranlara çıkıp Hz. Ömer’in adaletinden bahseden dindar yöneticilerin işe eleman almak için nasıl torpil yaptığını gören gençler, bu dindarlardan uzaklaşıyorlar.

Dindar, namazlı abdestli bir belediye başkanının, birçok akrabasının belediyede çalıştığını veya belediyeden iş aldığını gören ve bilen gençler “dindarlık buysa” diye düşünüp kendilerine başka kapılar arıyorlar.

Allah dostu, şeyh, gavs gibi sıfatlarla en büyük, en dindar Müslüman olarak tanıtılan kişilerin şatafatlı hayatlarını görüyor gençler. Hepsi lüks villalarda yaşarken son model araçlarla geziyorlar. Bu insanların kızları tesettürlü sosyete hayatı, oğulları şımarık zengin çocuğu hayatı yaşıyor. Tüm bunlar gözlerinin önünde olurken, aynı şeyhlerin medya vaizleri tevazudan, tasarruftan, şükürden, sabırdan, paylaşmaktan bahsetmeye devam ediyor. Gözlerinin gördüğü ile kulaklarının duydukları arasındaki uçurum, gençleri bu dindar görünen insanlardan uzaklaştırıyor.

Adalet İhtiyacı

Yiğidi öldür hakkını yeme sözü, adaletsizliğin insana ölümden beter acılar yaşattığını anlatıyor. Epiktetos: “Seni üzen veya kıran şey sana vurulması değil, sana haksızlık edilmesidir” diyor. Haksızlığa uğramak insanı dayak yemekten daha çok üzer daha çok kırar. Haksızlığın acısı dayağın acısından daha uzun sürer.

Bu kadar torpilin, kul hakkının, adaletsizliğin dindar görünen insanlar arasında normal karşılanmaya başladığını gören gençler, başka arayışlar içerisine giriyorlar. Bu sorgulama ve arayışı gören bazı hocalar gençlerin anlam arayışı içerisinde olduğunu anlatıp duruyorlar. Bana sorarsanız gençler anlam arayışı içerisinde değiller. Gençler adalet beklentisi içerisindeler.

Adalet duygusunun insan için ekmek ve su gibi bir ihtiyaç olduğunu göremeyenler, adalet vurgusu yapmanın bedelini ödemek istemeyenler, gençlerin neyi aradığının farkında bile değiller. Gençlerin neyi aradığını bile anlamayanlar, gençlere aradıklarını bulma konusunda yardımcı olmaya çalışıyorlar. Güler misin ağlar mısın?

Ey hocalar!

Adalet sadece mülkün değil aynı zamanda anlam arayışının da temelidir.

 

Sait Çamlıca

Eğitimci – Yazar

Kaynak Kitap

GENÇLİĞİN İMANINI HURAFELERLE ÇALIYORLAR

Online Sipariş:
Bu yazının alıntılandığı kitabı aşağıdaki sitelerden satın alabilirsiniz.