Uzun yıllardır uçaklarla birçok yolculuk yapmak zorunda kaldım. Aynı gün içerisinde dört uçuş yapmak zorunda olduğum bile oldu. Uçak korkusu olup hiç uçağa binemeyen insanlar var. Bazıları da korkuları olmadığı halde ciddi bir türbülans sonrası bu korkuyu sürekli yaşamaya başlıyorlar....
İsim babası diye bir tabir kullanılır ama isim annesi pek kullanılmaz. Ancak ben bunu kullanacağım. Bu kitabın isim annesi rahmetli Alev Alatlı’dır. Biraz siyaset gündemiyle ilgilenen herkes, kitabın ismini görünce, bu gerçeği hemen fark etmiştir. Alev Alatlı’nın “Yasaldır ama helal...
Mezhep, gündelik dilde sıklıkla kullanılan, içeriği üzerinde pek düşünülmese de din anlayışımızın şekillenmesinde etkili olan en mühim kavramlardan birisidir. Her Müslüman, Hazreti Peygamber’in sağlığında herhangi bir mezhebin olmadığını bilir. İmanın şartları arasında mezhebin bulunmadığının da farkındadır. Buna rağmen, mezheplerin İslam’ın asli unsuru olmadığı, hiçbir şekilde İslam’la özdeşleştirilemeyeceği göz ardı edilmektedir. “İslam Ortak Paydası ve Mezhep Gerçeği” kitabının yazarı rahmetli Prof. Hasan Onat Hoca, ölmeden önce yayınlanan son kitabına böyle giriş yapmıştı. Mezhepler tarihi konusunda Türkiye’nin yetiştirdiği önemli değerlerden birisi olan […]...